Μία άλλη επέκταση του Συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών αποτελεί το Συμβόλαιο Αλλοίωσης Εμπορευμάτων εντός Ψυκτικών Θαλάμων που παρέχει κάλυψη για τα προϊόντα που τυχόν αλλοιωθούν από μηχανική βλάβη του ασφαλισμένου μηχανήματος (ψυκτικού θαλάμου) καλυπτόμενη από το Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη αυτή είναι να υπάρχει συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών για τους ψυκτικούς θαλάμους.

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή