Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε βιομηχανίες και παρέχει ποικίλες καλύψεις για την ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων.

Για πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη μας, που θα αξιολογήσουν με λεπτομέρεια τις ανάγκες, τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, θα διαμορφωθεί η βέλτιστη ασφαλιστική λύση που ταιριάζει στη βιομηχανία σας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή