Το Dynamis Home Premium είναι το πιο πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης μονίμων κατοικιών, με μηδενικές απαλλαγές. Συγκεντρώνει πλήθος καλύψεων, προστατεύοντας την κατοικία και τους ιδιοκτήτες από οτιδήποτε μπορεί να προκύψει ενώ σε περίπτωση ζημιάς δεν συμμετέχετε ούτε στο ελάχιστο στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.

Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Ζημιές στο εκρηγνυόμενο αντικείμενο ή στο λέβητα
 • Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων από αυτά
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Υπολογισμός αξίας αντικατάστασης, περιεχομένου και οικοδομής, σαν καινούριο (δεν υπολογίζεται η παλαιότητα)
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Καταιγίδα-Θύελλα-Πλημμύρα
 • Πτώση δένδρων / στύλων
 • Καθίζηση, Κατολίσθηση εδάφους
 • Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών (κτήριο)
 • Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης ζημιάς
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης ή ληστείας
 • Ζημίες κατά τη διάρκεια της κλοπής στο περιεχόμενο
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής
 • Έξοδα επανέκδοσης προσωπικών εγγράφων
 • Κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή κατοικία
 • Κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας
 • Βραχυκύκλωμα
 • Βραχυκύκλωμα περιεχομένου χωρίς εστία φωτιάς (περιεχόμενο)
 • Θραύση υαλοπινάκων & κρυστάλλων
 • Όρος πρόνοιας 10%
 • Νεοαπεκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου
 • Έξοδα μεταστέγασης
 • Έξοδα φύλαξης περιεχομένου
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Αλλοίωση Τροφίμων
 • Ζημιές εκτός κτιρίου
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων/ μηχανικών
 • Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Σεισμός

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή