Καλύπτει την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι Τρίτων, ζημιωθέντων από άδικες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες θα προκύψουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ή και από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Καθώς η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης δύναται να διαφέρει, για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή