Καλύπτει τις ζημίες (σωματικές βλάβες) που πιθανόν να προκληθούν από τη διάθεση ή την κατανάλωση των εμπορευμάτων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Καθώς η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης δύναται να διαφέρει, για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή