Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η Αστική ευθύνη προς Τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν από το μεταφερόμενο φορτίο κατά την μεταφορά του σε οποιοδήποτε τρίτο.

Καθώς η πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης δύναται να διαφέρει, για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή