Στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και επιδιώκουμε την άριστη συνεργασία μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα ερωτήματα και τυχόν παρατηρήσεις σας. Παρά την προσπάθειά μας αυτή, ενδεχομένως να έχετε κάποιο παράπονο για το οποίο θέλετε να επιστήσετε την προσοχή μας. Το Τμήμα Παραπόνων είναι πάντα στη διάθεσή σας για  να λάβει τις παρατηρήσεις σας, να ασχοληθεί με κάθε μία περίπτωση προσωπικά και να σας απαντήσει έγκυρα και υπεύθυνα. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διαχειριστούμε τα θέματα που σας αφορούν με ακεραιότητα και προσήλωση. 

Μπορείτε να μας στείλετε το παράπονό σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

  • Συμπληρώνοντας την Φόρμα υποβολής παραπόνου
  • Με Email
  • Ταχυδρομικά στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων της εταιρίας μας, Βασιλίσσης Σοφίας 10, Μαρούσι 151 24

Η Εταιρία μας σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσει γραπτώς για την έκβαση της υπόθεσή σας άμεσα.

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων 

Με το που υποβάλετε στην Εταιρία μας το παράπονό σας, το  τμήμα διαχείρισης παραπόνων θα ανοίξει ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο θα καταγραφεί το αίτημα σας. Δεσμευόμαστε ότι η ενημέρωσή σας θα είναι άμεση. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει απάντηση εντός (50) ημερών, θα αιτιολογηθεί ειδικά και εγγράφως ο λόγο της καθυστέρησης και θα σας σταλεί ο (εκτιμώμενος) πιθανός χρόνος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του παραπόνου σας. Επισημαίνεται ότι το τμήμα διαχείρισης παραπόνων είναι λειτουργικά ανεξάρτητο. Επομένως τα παράπονά σας ερευνούνται επί δίκαιης βάσης και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται και μετριάζονται.

Δυσαρέσκεια Διαμαρτυρόμενου

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την τελική απάντηση μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους παρακάτω θεσμικούς φορείς.

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα
Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
Fax: 210 3205437-8

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλ. Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει τη παραγραφή των έννομων αξιώσεων του διαμαρτυρόμενου.

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή