Παρέχεται «προστασία» σε κάθε είδους μηχανολογικό εξοπλισμό για κάθε «απρόβλεπτη» και «αιφνίδια» απώλεια ή ζημία, που προέρχεται από μηχανική βλάβη.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτεται η ζημία που θα προκληθεί από:

 • Ελαττωματικό υλικό, λανθασμένο σχέδιο, κακοτεχνία, λάθος συναρμολόγησης
 • Βραχυκύκλωμα
 • Φυσική έκρηξη, απόσταση λόγω φυγόκεντρους δύναμης
 • Θύελλα, Παγετό
 • Πτώση μηχανήματος
 • Αμέλεια εργάτη
 • Ανειδίκευτο εργάτη


Δεν καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται σε:

 • Φυσική φθορά
 • Κατασκευαστικό σφάλμα όσο διαρκεί η εγγύηση
 • Απεργίες – οχλαγωγίες
 • Πόλεμο
 • Πυρηνική ενέργεια
 • Φωτιά, Κλοπή και γενικά οι παροχές του συμβολαίου Πυρός
 • Κάλυψη δευτερογενών ζημιών (απώλεια εισοδήματος)
 • Απαλλαγή Συμβολαίου
 • Άμεσες ζημίες από κεραυνό
 • Έξοδα συντήρησης μηχανημάτων

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή