Με το συμβόλαιο «Έκρηξης Λέβητα» καλύπτεται οποιαδήποτε αιφνίδια, απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία (πλην της φωτιάς), που οφείλεται σε έκρηξη ή κατάρρευση του ασφαλιζόμενου λέβητα, κατά το χρονικό διάστημα, που αυτός βρίσκεται σε λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες, στο χώρο που αναφέρεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Δεν καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται σε:

  • Υλικές ζημίες στις εγκαταστάσεις ή σε Τρίτους
  • Αποθετική ζημία λόγω της έκρηξης
  • Πόλεμο, Εισβολή, Απεργίες, Οχλαγωγίες
  • Τυφώνα, Λαίλαπα, Σεισμό
  • Πυρηνική αντίδραση
  • Πυρκαγιά συνεπεία της έκρηξης
  • Ζημίες από βραδέως αναπτυσσόμενη παραμόρφωση
  • Φυσιολογική φθορά
  • Μηχανικές βλάβες


* Ο όρος Έκρηξη σημαίνει απότομη ή βίαιη ρήξη της μόνιμης κατασκευής της εγκατάστασης από την ισχύ της εσωτερικής πίεσης ατμού ή υγρών η οποία προκαλεί εκτόπιση οποιουδήποτε μέρους του λέβητα συνοδευόμενη με βίαιη εκτίναξη των περιεχομένων.

* Ο όρος Λέβητας σημαίνει θερμαινόμενο κλειστό δοχείο ή ένας συνδυασμός δοχείου και συστήματος σωλήνωσης στο οποίο παράγεται ατμός υπό πίεση.

(Περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα όταν αυτά αναφερθούν στον πίνακα ασφάλισης)

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή