Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το 2020 κινήθηκαν σε σταθερά ανοδική τροχιά, για ακόμη μία χρονιά. Η ασφαλιστική παραγωγή της εταιρίας ανήλθε στα €17.135.000, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, ανήλθαν σε €7.840.000.

Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €36.801.000 σημειώνοντας αύξηση 4,81%, υλοποιώντας τους στρατηγικούς της στόχους. Τα ίδια κεφάλαια της ενισχύθηκαν και ανήλθαν το 2020 στα €21.885.000, σημειώνοντας απόδοση €10,8%.

Η κερδοφορία που καταγράφηκε, παρά τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του 2020, ανήλθε σε €2.239.000.

Η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η Δύναμις διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων (SCR) που δημιουργεί το Solvency II. Συγκεκριμένα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στα €19.245.000 με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) να διαμορφώνεται στο 160,21%, παρουσιάζοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων και τον Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR Ratio) να ανέρχεται στο 504% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η οικονομική κατάσταση που διαμορφώθηκε το 2020 με σημεία αναφοράς την κερδοφορία, τα ιδία κεφάλαια, τις επενδύσεις, τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και τη ρευστότητα, διαμορφώνουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά και για να προχωρήσει με μεγαλύτερη αισιοδοξία στο αύριο.

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή