Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το 2022 κινήθηκαν σε σταθερά ανοδική τροχιά, για ακόμη μία χρονιά. Η ασφαλιστική παραγωγή της εταιρίας ανήλθε στα €20.238.000, παρουσιάζοντας αύξηση 11,34%, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, ανήλθαν σε €9.300.000.

Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €31.387.000, υλοποιώντας τους στρατηγικούς της στόχους. Τα ίδια κεφάλαια της ενισχύθηκαν και ανήλθαν το 2022 σε €15.733.000.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, παρά την παγκόσμια γεωπολιτική κρίση και το ασταθές περιβάλλον, κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να είναι κερδοφόρα και προσδοκά ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για το 2023.

Η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η Δύναμις διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων (SCR) που δημιουργεί το Solvency II. Συγκεκριμένα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε €15.210.700 με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) να διαμορφώνεται στο 193% και τον Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR Ratio) να ανέρχεται στο 374% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η κερδοφορία της Εταιρίας, η μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια αλλά και η τεχνογνωσία και η εμπειρία 45 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές, αλλά και για να προχωρήσει η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική με μεγαλύτερη αισιοδοξία στο αύριο.

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή