Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το 2023 κινήθηκαν σε σταθερά ανοδική τροχιά. Για 8η συνεχόμενη χρονιά η παραγωγή παρουσίασε αύξηση, 17,22% σε σύγκριση με το 2022 και τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €23.723.000. Οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, ανήλθαν σε €12.122.000.

Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €36.310.000, υλοποιώντας τους στρατηγικούς της στόχους ενώ τα ίδια κεφάλαια της ενισχύθηκαν για ακόμα μία χρονιά και ανήλθαν σε €16.360.000.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, παρά την παγκόσμια γεωπολιτική κρίση, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στην Ελληνική Επικράτεια, κατάφερε να είναι κερδοφόρα και προσδοκά ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για το 2024.

Η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων (SCR) που δημιουργεί το Solvency II. Συγκεκριμένα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 σε €15.242.000 με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) να διαμορφώνεται στο 161% και τον Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR Ratio) να ανέρχεται στο 394% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η κερδοφορία της Εταιρίας, η μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, η τεχνογνωσία και η εμπειρία 47 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές, αλλά και για να προχωρήσει η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική με μεγαλύτερη αισιοδοξία στο αύριο.

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή