Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική το 2021 κινήθηκαν σε σταθερά ανοδική τροχιά, για ακόμη μία χρονιά. Η ασφαλιστική παραγωγή της εταιρίας ανήλθε στα €18.175.000, παρουσιάζοντας αύξηση 6,07%, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων της, ανήλθαν σε €7.942.000.

Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €39.537.000 σημειώνοντας αύξηση 7,43%, υλοποιώντας τους στρατηγικούς της στόχους. Τα ίδια κεφάλαια της ενισχύθηκαν και ανήλθαν το 2021 σε €22.268.000.

Η κερδοφορία μετά από φόρους που καταγράφηκε, παρά τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του 2021, ανήλθε σε €1.829.000, παρουσιάζοντας αύξηση 28,51% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η Δύναμις διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων (SCR) που δημιουργεί το Solvency II. Συγκεκριμένα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε €20.758.550 με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) να διαμορφώνεται στο 159% και τον Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR Ratio) να ανέρχεται στο 552% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Η κερδοφορία της Εταιρίας και η ισχυροποίηση των ιδίων κεφαλαίων, της ρευστότητας και των επενδύσεων για ακόμα μία χρονιά, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και για να προχωρήσει η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική με μεγαλύτερη αισιοδοξία στο αύριο.

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή