Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική είναι μία Ελληνική, ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων, με πολυετή εμπειρία και τη σιγουριά της προσωπικής επαφής.

Η δραστηριότητά μας βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους εργαζομένους μας. Στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική ο πελάτης, ο συνεργάτης και ο εργαζόμενος έχουν όνομα.

Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας μας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό μας, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις μας με τους διαμεσολαβητές-συνεργάτες μας απ’ όλη τη χώρα που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά μας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με αντασφαλιστικές εταιρίες διεθνούς κύρους, οι οποίες αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή εξασφάλιση που οι ασφαλισμένοι της και οι συνεργάτες της μπορούν να απολαμβάνουν.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας και της εξειδίκευσης με το σύγχρονο και «ανήσυχο» πνεύμα που διέπει τη φιλοσοφία μας, επιτρέπει στη ΔΥΝΑΜΙΣ να προσφέρει εξατομικευμένη ασφάλιση που προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες κάθε πελάτη και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και των καταναλωτών.


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

  • Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Eκτελεστικό Mέλος.
  • Δανάη Καρακώστα του Παύλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Κίμων-Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Mέλος.
  • Στυλιανός Βαλσαμίδης του Χρήστου, Eκτελεστικό Mέλος.
  • Δημήτριος Πολίτης του Γεωργίου, Eκτελεστικό Mέλος.
  • Αλκμήνη Καρακώστα του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Μαρία Δημτσούδη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Αθηνά Χονδράκη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Κλέαρχος Μαυριλάκος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Οργανόγραμμα εταιρίας

 


Πολιτισμός στην ασφάλιση

Στη ΔΥΝΑΜΙΣ πιστεύουμε ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς μία υποχρέωση, είναι λειτούργημα. Η ασφάλιση είναι μία δέσμευση που αναλαμβάνουμε απέναντι στον συνάνθρωπο και την κοινωνία, για την εξασφάλιση της ατομικής προστασίας και τη διασφάλιση της πολιτισμένης κοινωνικής συμβίωσης.


 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή