Με ένα ασφαλιστήριο καλύψεως «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» παρέχονται καλύψεις από αιφνίδια – απρόβλεπτη απώλεια ή ζημία σε κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα, είτε αυτά βρίσκονται σε λειτουργία ή όχι (περίπτωση αδράνειας ή αποθήκευσής τους).

Καλύπτεται η ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Σεισμό
 • Ηφαιστειακή Έκρηξη
 • Τυφώνα
 • Κυκλώνα
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Καπνό
 • Νερό
 • Υγρασία
 • Λάθη συναρμολόγησης
 • Ελαττωματικό υλικό (Μετά την περίοδο εγγύησης του κατασκευαστή)
 • Λανθασμένο χειρισμό
 • Έλλειψη ειδίκευσης
 • Αμέλεια
 • Πτώση
 • Κακόβουλη ενέργεια υπαλλήλου ή τρίτων
 • Χαλάζι
 • Παγετό
 • Καταιγίδα


Δεν καλύπτονται ζημίες που οφείλονται σε:

 • Φυσιολογική φθορά (διάβρωση).
 • Πόλεμο, ανταρσία ή επανάσταση.
 • Οχλαγωγίες, απεργίες, ανταπεργίες, πολιτικές ταραχές, επιτάξεις.
 • Πυρηνικές αντιδράσεις.
 • Ελαττωματικό σχέδιο ή υλικό για το οποίο ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος από τον Νόμο ή την Σύμβαση.
 • Ζημίες που προέρχονται από βλάβη ή διακοπή της παροχής νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Όλες εκείνες τις ζημίες που δεν υπερβαίνουν την απαλλαγή που καθορίζεται στο συμβόλαιο
 • Αποθετική ζημία.
 • Αισθητικά ελαττώματα.
 • Έξοδα συντήρησης των μηχανημάτων.


Προαιρετικές καλύψεις:

 • Κλοπής
 • Σεισμού
 • Τυφώνα
 • Λαίλαπας

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή