Τώρα ΕΣΥ έχεις τη ΔΥΝΑΜΗ στην ασφάλισή σου!

Ως ιδιοκτήτες αγροτικών οχημάτων έχετε ανάγκη από καλύψεις που θα σας διασφαλίσουν στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών της εργασίας σας. Γι’ αυτό, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική δημιούργησε το MyDynamis, που σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επαγγελματικές σας απαιτήσεις.


Το MyDynamis είναι το πιο δυναμικό πρόγραμμα ασφάλισης αγροτικού αυτοκινήτου, που δημιουργήθηκε με άξονα τις ανάγκες του επαγγελματία, για να έχετε εσείς τον έλεγχο της ασφάλειάς σας χωρίς περιττές χρεώσεις που σας επιβαρύνουν καθώς, γνωρίζουμε ότι για εσάς το όχημα δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας. 


Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική φροντίζει να είναι δίπλα στους ασφαλισμένους της με προσωπικές σχέσεις που διασφαλίζουν την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση. Το MyDynamis κάνει αυτή τη φιλοσοφία μας, πράξη, προσφέροντάς σας ευελιξία στην ασφάλιση του αγροτικού αυτοκινήτου σας, με ένα πακέτο αποτελούμενο από τις απαιτούμενες καλύψεις, αλλά παρέχοντας και μία ευρεία επιλογή προαιρετικών καλύψεων, για να μπορέσετε να φτιάξετε το προσωπικό σας πρόγραμμα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

 

παρε προσφορα

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου
Αστική Ευθύνη κατά την παραμονή του αυτοκινήτου σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους (πλωτά μέσα, πορθμεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και συνεργεία αυτοκινήτων)
Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος
Προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο ή μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα
Νομική Προστασία MONDIAL
Απώλεια Εγγράφων
Απώλεια Κλειδιών
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
Θραύση κρυστάλλων σε συνεργαζόμενα συνεργεία (Carglass, Glassdrive, Glassfit, ΦΙΛΗΣ Glass, κτλ)  
Θραύση κρυστάλλων σε συνεργαζόμενα συνεργεία της Mondial  
Οδική Βοήθεια (για οχήματα ηλικίας έως 20 έτη)  
Πλήρης οδική και Ταξιδιωτική βοήθεια από βλάβη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  
Νομική Προστασία ARAG  
Πυρκαγιά / Τρομοκρατικές Ενέργειες / Στάσεις - Απεργίες  
Ολική Κλοπή  
Ολική & Μερική Κλοπή  
Κάλυψη Ηχοσυστήματος  
Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε περίπτωση Πυρός ή Κλοπής  
Ζημίες από φυσικά φαινόμενα (εξαιρούνται ζημιές συνεπεία χαλαζόπτωσης και σεισμού)  
Υλικές Ζημίες συνεπεία χαλαζόπτωσης  
Υλικές Ζημίες κατά την διάρκεια αυτογνωμόνου αφαιρέσεως (Καλύπτει ζημιές που πιθανόν να προκληθούν στο όχημα από τον θύτη σε περίπτωση κλοπής του)  
Ιδίες ζημίες  
Κακόβουλες Ενέργειες  

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή