Το συμβόλαιο Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικών Βλαβών παρέχει κάλυψη για Απώλεια Κερδών από τη διακοπή λειτουργίας των ασφαλιζομένων μηχανημάτων από ζημία καλυπτόμενη από το Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών. Προσοχή, αποτελεί επέκταση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών άρα απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη αυτή είναι να υπάρχει συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών για τα ασφαλισμένα μηχανήματα.

 

 

παρε προσφορα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή