Σε περίπτωση ατυχήματος μπορείτε να υποβάλλετε την Αίτηση Αποζημίωσης (το σχετικό έντυπο μπορείτε να βρείτε εδώ) με έναν από τους εξής τρόπους:

  1. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο dynamis@mondial-assistance.gr ή στο claimsdynamis@dynamis.gr 
  2. τηλεφωνικά στο 2109988155
  3. ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ.10, Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ. 15124, με την ένδειξη «Κλάδος Ζημιών».

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να την υποβάλλεται και στην συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας εταιρεία MONDIAL ASSISTANCE. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή