Η γνώμη σας μετράει

Στόχος μας στη Δύναμις ασφαλιστική είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία είναι βαθιά ριζωμένη στην εταιρική μας κουλτούρα γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από τις εταιρικές μας αξίες. Σε εσάς βασιζόμαστε για να προχωράμε μπροστά και να βελτιωνόμαστε συνεχώς για αυτό έχουμε ανάγκη να μοιραστείτε την γνώμη σας με εμάς. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, συμπληρώνοντας το και καταγράφοντας την άποψή σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.

4321N/A
Γενική Εικόνα-Πορεία Εταιρίας
Φερεγγυότητα-Εμπιστοσύνη
Εξυπηρέτηση-Διαδικασίες
Συνεργάτες πωλήσεων
Ευγένεια-Φιλικότητα
Ταχύτητα-Ανταπόκριση
4321N/A
Όροι-Προϋποθέσεις
Καλύψεις-Όρια καλύψεων
Πληρότητα-Λειτουργικότητα
Ευελιξία-Δυνατότητες
Κόστος
4321N/A
Ευκολία χρήσης
Αισθητική εικόνα
Σαφήνεια κειμένων
Εξυπηρέτηση επισκέπτη

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή