Εξασφαλίστε ότι η κατοικία σας θα είναι και των παιδιών σας


Γνωρίζουμε ότι η κατοικία σας δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι η στέγη για την οικογένεια, τις αναμνήσεις και τα όνειρα σας, πυλώνας της οικογενειακής και προσωπικής σας ευημερίας.


Τα νέα, πρωτοποριακά προγράμματα, Dynamis Home σχεδιάστηκαν για να σας προσφέρουν, ουσιαστικές και σύγχρονες καλύψεις, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.


Διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, βάσει των πραγματικών σας αναγκών, επιλέγοντας ανάμεσα από πληθώρα προαιρετικών καλύψεων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση, παροχών και κόστους.

  • Αποζημίωση χωρίς απαλλαγές από το πρώτο ευρώ
  • Οικονομικό Ασφάλιστρο
  • Άμεση αποζημίωση σε αξία καινούργιου
  • Σαφείς και κατανοητοί όροι ασφάλισης
  • Γρήγορη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
Dynamis Home Flex Dynamis Loan Dynamis Home for All Dynamis Home Premium
 Πυρκαγιά, Κεραυνός
 Πυρκαγιά από Δάσος
 Ευρεία έκρηξη
 Πτώση αεροσκαφών
 Ζημιές από καπνό
 Πρόσκρουση οχημάτων
 Υπολογισμός αξίας αντικατάστασης, περιεχομένου και οικοδομής, σαν καινούριο (δεν υπολογίζεται η παλαιότητα)
 Σεισμός και Πυρκαγιά συνεπεία σεισμού Π Π
 Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές ταραχές Π
 Τρομοκρατικές Ενέργειες Π
 Κακόβουλες Ενέργειες Π
 Καταιγίδα-Θύελλα-Πλημμύρα Π
 Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι Π
 Διάρρηξη σωληνώσεων Π
 Έξοδα πυρόσβεσης & ελαχιστοποίησης ζημιάς Π
 Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής Π
 Βραχυκύκλωμα Π
 Θραύση υαλοπινάκων & κρυστάλλων Π
 Αποκομιδή Ερειπίων Π
 Έξοδα μεταστέγασης Π
 Έξοδα αρχιτεκτόνων/ μηχανικών Π
 Αστική Ευθύνη συνεπεία Πυρκαγιάς Π
 Καθίζηση, Κατολίσθηση εδάφους
 Αστική ευθύνη συνεπεία συμπληρωματικών κινδύνων
 Κλοπή περιεχομένου Π Π
 Ζημίες συνεπεία κλοπής στο περιεχόμενο Π Π
 Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) Π
 Όρος πρόνοιας 10% Π
 Έξοδα φύλαξης περιεχομένου
 Ψυχολογική υποστήριξη
 Αλλοίωση Τροφίμων
 Ζημιές εκτός κτιρίου
 Πτώση δένδρων / στύλων
 Έξοδα επανέκδοσης προσωπικών εγγράφων
 Κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή κατοικία
 Κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας
 Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (περιεχόμενο)
 Νεοαπεκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
 Έξοδα άντλησης υδάτων
 Έξοδα διερευνητικών εργασιών (κτήριο)
 Ζημιές εκρηγνυόμενου λέβητα

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή